Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 mars 2010

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 mars 2010

Dag:
Tisdag den 23 mars 2010
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordning

 1. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Hanteringsordning för beslut om auktorisation för vårdgivare utanför länet

  Tjänsteutlåtande

 2. 4.
  Översyn av oralkirurgiska veksamheten i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 3. 5.
  Förlängning av avtal om vuxenpsykiatrisk vård i Södra Stockholm och sluten vård Psykiatri Sydöst

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 4. 6.
  Förlängning av avtal om vuxenpsykiatrisk vård i Sydväst

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 5. 7.
  Avtal 2010-2011 avseende geriatrisk vård vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 6. 8.
  Förlängning av avtal med Aleris AB, Sabbatsbergs Närsjukhus om somatisk

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.
  Förslag till auktorisering/avslag av obstetriska ultraljudsmottagningar

  Tjänsteutlåtande

 8. 10.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation av förlossningsenhet

  Tjänsteutlåtande

 9. 11.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation avseende planerad rahbilitering inom området onkologisk sjukdom

  Tjänsteutlåtande

 10. 12.
  Yttrande över remiss Förslag på oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården

  Tjänsteutlåtande

 11. 13.
  Yttrande över motion av Tove Sander m fl (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård

  Tjänsteutlåtande

 12. 14.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om extra kostnader för landstinget med anledning av den dåliga snöröjningen i Stockholms stad

  Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärenden

 1. 15.
  Fördjupad uppföljning av ortopedi samt akut omhändertagande för vuxna på mottagningarna för akut sjuka och olycksfall vid akutsjukhusen

  Anmälan med bilagor

 2. 16.
  Övriga anmälningar

  Anmälan

 3. 17.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

Övrigt

 1. 18.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 19.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 20.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hörseltekniska hjälpmedel och hjälpmedel för text- och bildtelefoni
 2. 21.
  Antagande av leverantör - upphandling av stöd till första linjens psykiatri i Stockholms län
 3. 22.
  Antagande av leverantör - upphandling av särskild vård för hemlösa

Tilläggsärenden

 1. 23.
  Justerad budgetprocess 2010 för budget 2011

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 24.
  Yttrande över betänkande Regler för etablering av vårdgivare

  Tjänsteutlåtande med bilaga

   

 3. 25.
  Samverkan vid hjärtstopp i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

   

 4. 26.
  Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Senast uppdaterad:
2010-04-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll