Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 juni 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 juni 2009

Dag:
Tisdag den 23 juni 2009
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Val av sekreterare i Hälso- och sjukvårdsnämnden
 2. 4.
  Månadsbokslut per april och prognos för 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 3. 5.
 4. 6.
  Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 5. 7.
  Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet Tjänsteutlåtande med bilagor
 6. 8.
  Valärende

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.
  Mellanlänsavtal med Landstinget i Uppsala län

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 8. 10.
  Vårdavtal med Karolinska Universitetssjukhusets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) för perioden maj-december 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 9. 11.
  Yttrande över motion av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om synskadades möjligheter att delta i enkätundersökningar

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 10. 12.
  Yttrande över revisorernas rapport 26/2008 – Styrning av läkar- och sjuksköterskeförsörjning i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 11. 13.
  Yttrande över remiss från Samordningsförbundet Haninge om ”Förslag till förbundsordning för utvidgning av Samordningsförbundet Haninge med kommunerna Nynäshamn och Tyresö”

  Tjänsteutlåtande med bilagor

Anmälningsärenden

 1. 14.
  Uppföljning av flerårsavtal med akutsjukhusen

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 2. 15.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Tjänsteutlåtande med bilaga

Övrigt

 1. 16.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 17.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 18.
  Antagande av leverantör - upphandling av Tolktjänster för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade
 2. 19.
  Språktolkservice – förslag till förfrågningsunderlag

Tilläggsärenden

 1. 20.
  Rekommendation rörande omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 2. 21.
  Ny struktur på sjukvården för asylsökanden

  Tjänsteutlåtande

 3. 22.
  Uppföljning vårdvalsavtalen

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 4. 23.
  Antagande av leverantör – upphandling av klinisk fysiologi (sekretess)
Senast uppdaterad:
2009-07-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll