Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 september 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 september 2011

Dag:
Torsdag den 22 september 2011
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Slutlig budget 2012 och planering 2013 - 2014

  Tjänsteutlåtande

  Slutlig budget 2012 och planering 2013-2014

   

 2. 4.
  Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 3. 5.
  Valärende

  Tjänsteutlåtande

 4. 6.
  Förslag att auktorisera verksamheter avseende planerad rehabilitering inom området neurologi och onkologi

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 5. 7.
  Förslag att auktorisera vårdgivare inom specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 6. 8.
  Förslag att auktorisera vårdgivare inom specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 7. 9.
  Yttrande över motion 2011:5 av Johan Sjölander (S) och Lowisa Anderzon (S) om inventering av boendesituationen för samsjuka narkotikamissbrukare

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 8. 10.
  Yttrande över betänkande ”Bättre insatser vid missbruk och beroende - individen, kunskapen och ansvaret” (SOU 2011:35)

  Tjänsteutlåtande samt sammanfattning av betänkandet

 9. 11.
  Yttrande över revisorernas rapport 1/2011 - Skilda sätt att mäta produktiviteten inom akutsjukvården ger olika svar

  Tjänsteutlåtande samt revisionsrapporten

Anmälningsärenden

 1. 12.
  Tandhälsorapport 2010

  Anmälan samt rapporten

 2. 13.
  Övriga anmälningar

  Anmälan med bilaga

 3. 14.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 15.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 16.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2011-10-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen