Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 oktober 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 oktober 2009

Dag:
Torsdag den 22 oktober 2009
Tid:
14:00
Plats:
Karolinska Institutet, Huddinge

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per augusti och prognos för 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor 

 2. 4.
  Vårdval och auktorisation av obstetrisk ultraljudsmottagning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 5.
  Årsredovisningar 2008 för Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

 4. 6.
  Förslag till kostnadsansvar för läkemedel i öppen vård

  Tjänsteutlåtande 

 5. 7.
  Förslag att upphandla tjänsten vägburen ambulanssjukvård inklusive transport av avlidna

  Tjänsteutlåtande

 6. 8.
  Förslag att upphandla tjänsten prioritering och dirigering av prehospitala resurser

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.
  Förslag till hantering av ansökan om statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010

  Tjänsteutlåtande

 8. 10.
  Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2010

  Tjänsteutlåtande

 9. 11.
  Förlängning av avtal med Nacka Närsjukhus Proxima AB om somatisk specialistvård

  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 12.
  Delegationsordning och fördelning av verkställighetsbeslut

  Tjänsteutlåtande samt delegationsordningen

 2. 13.
  Yttrande till Konkurrensverket

  Tjänsteutlåtande samt yttrandet

 3. 14.
  Rapport över antibiotikaanvändningen i SLL 2009

  Tjänsteutlåtande samt rapporten

 4. 15.
  Fördjupad uppföljning av allmänkirurgi vid akutsjukhusen

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor 

 5. 16.
  Fördjupad uppföljning av lungmedicin, transplantationskirurgi samt reumatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor 

 6. 17.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

Övrigt

 1. 18.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 19.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 20.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av drift av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel
 2. 21.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av ultraljudstjänst i samband med bukaortascreening
 3. 22.
  Antagande av leverantör – upphandling av Liggande persontransporttjänst inom Stockholms län

Tilläggsärenden

 1. 23.
  Inrättande av Centrum för hemlösa

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 2. 24.
  Svar på skrivelse från Tove Sander (S) om landstingets delegeringar till kommunerna

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

 3. 25.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av barnhospiceverksamhet (sekretess)
Senast uppdaterad:
2009-12-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll