Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 november 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 november 2011

Dag:
Tisdag den 22 november 2011
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Kvartalsbokslut per september och prognos för 2011

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 2. 4.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om specialiserad sjukgymnastik

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlag

 3. 5.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlag

 4. 6.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om Logopedverksamhet 2012

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlag

 5. 7.
  Inrättande av Kunskapscentrum för våld i nära relationer

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 6. 8.
  Förslag till bidragsfördelning 2012 till ideella organisationer

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 7. 9.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2012

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 8. 10.
  Budget 2012-2014 för länets samordningsförbund och tvåpartssamverkan enligt Finsam

  Tjänsteutlåtande samt bilagor

 9. 11.
  Valärende avseende representanter till referensgrupp för kommunalisering av hemsjukvård

  Tjänsteutlåtande

 10. 12.
  Förslag att upphandla hörseltekniska hjälpmedel och hjälpmedel för alternativ telefoni inklusive installationer och service

  Tjänsteutlåtande

 11. 13.
  Förslag till upphandling av psykiatri och beroendevård i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

 12. 14.
  Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 13. 15.
  Vårdval för barnmedicinsk öppenvård

  Tjänsteutlåtande

 14. 16.
  Avtal med Stockholm Syncentral, Stockholms läns sjukvårdsområde 2012

  Tjänsteutlåtande

  Avtalet

 15. 17.
  Avtal med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) gällande tjänsten transport av avlidna

  Tjänsteutlåtande

  Avtalet

 16. 18.
  Avtal med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) gällande vägburen ambulanssjukvård

  Tjänsteutlåtande

  Avtalet

 17. 19.
  Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm

  Tjänsteutlåtande samt avtalet

 18. 20.
  Yttrande över betänkande Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)

  Tjänsteutlåtande samt sammanfattning av betänkandet

 19. 21.
  Yttrande över motion av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa och de stora folksjukdomarna

  Tjänsteutlåtande samt motionen

Anmälningsärenden

 1. 22.
  Uppföljning av folkhälsopolicy och Handling för hälsa 2008-2010

  Tjänsteutlåtande

  Uppföljningen

 2. 23.
  Övriga anmälningar

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 3. 24.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 25.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 26.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 27.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av hörapparater och service
 2. 28.
  Förslag till förfrågningsunderlag enlig LOU - upphandling av maskinell dosdispensering av läkemedel för öppen vård
 3. 29.
  Antagande av leverantörer - upphandling av psykiatrisk specialistvård för personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman
Senast uppdaterad:
2011-11-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen