Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 juni 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 juni 2011

Dag:
Tisdag den 21 juni 2011
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 2. 4.
  Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

  Tjänsteutlåtande med bilagor

  Regelboken - ny uppdaterad version

 3. 5.
  Regelbok för specialiserad hudsjukvård i öppenvård

  Tjänsteutlåtande med bilagor

  Regelboken

 4. 6.
  Regelbok avseende tandregleringsvård för barn och ungdomar

  Tjänsteutlåtande

  Regelboken

 5. 7.
  Förslag till utökad valfrihet för hjälpmedelsområdet peruker

  Tjänsteutlåtande

 6. 8.
  Ny ersättningsmodell för allmän psykiatrisk vård för vuxna

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.
  Specialiserad obesitasbehandling – uppföljning och förslag till fortsatta åtgärder

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 8. 10.
  Förslag att upphandla Vårdguiden på telefon

  Tjänsteutlåtande

 9. 11.
  Vårdval inom Avancerad sjukvård i hemmet samt Specialiserad palliativ vård

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 10. 12.
  Förslag om vårdval för öppenvård inom neurologi och urologi

  Tjänsteutlåtande

 11. 13.
  Förslag till avslag avseende ansökan om auktorisation för planerad specialiserad rehabilitering inom området neurologi

  Tjänsteutlåtande

 12. 14.
  Förslag att auktorisera vårdgivare inom specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 13. 15.
  Yttrande över motion av Agnetha Boström (MP) m fl om att upprätta handlingsplan inom Stockholms läns landsting för att förbättra diagnostiseringen av flickor med autism och ADHD

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 14. 16.
  Yttrande över motion av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 15. 17.
  Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 16. 18.
  Yttrande över betänkande Strålsäkerhet - gällande rätt i ny form - slutbetänkande av Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (SOU 2011:18)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 17. 19.
  Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 18. 20.
  Yttrande över revisorernas rapport Sköra länkar i vårdkedjan

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 19. 21.
  Laglighetsprövning av Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 8 mars 2011, p 4 Vårdval för primärvårdsrehabilitering och sjukgymnastik HSN 0903-0198

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 20. 22.
  Principärende från Patientnämnden avseende brister i rutiner vid behandling med licenspreparat

Anmälningsärenden

 1. 23.
  Årsrapport 2010 för implementering av Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2013

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 24.
  Övriga anmälningar

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 3. 25.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 26.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 27.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 28.
  Anbudsinbjudan – Upphandling avseende drift av specialiserad akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus
 2. 29.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag i Stockholms län
 3. 30.
  Antagande av leverantörer - upphandling av vägburen ambulanssjukvårdstjänst
Senast uppdaterad:
2011-06-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen