Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 december 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 december 2011

Dag:
Tisdag den 20 december 2011
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om Logopedverksamhet 2012

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlaget

 2. 4.
  Instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté

  Tjänsteutlåtande samt instruktionen

 3. 5.
  Regional Cancerstrategi för Region Stockholm-Gotland åren 2012-2015

  Tjänsteutlåtande samt cancerstrategin

 4. 6.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2012

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 5. 7.
  Val till Hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelser, sjukvårdsutskott och programberedningar 2012

  TJänsteutlåtande samt bilaga

 6. 8.
  Val till övriga organ och grupper 2012

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 7. 9.
  Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

  Tjänsteutlåtande

  Avtalet

 8. 10.
  Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) gällande sjukreseverksamhet

  Tjänsteutlåtande samt avtalen

 9. 11.
  Avtal med akutsjukhusen för åren 2012-2015

  Tjänsteutlåtande

  Avtalen

 10. 12.
  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om en total översyn av bröstcancervården

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

Anmälningsärenden

 1. 13.
  Anmälan om hälsokommunikatörernas fortsatta arbete

  Tjänsteutlåtande

 2. 14.
  Övriga anmälningar

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 3. 15.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 16.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 17.
  Information om utvärderingsprocessen i S:t Göransupphandlingen
 3. 18.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2011-12-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen