Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 oktober 2010

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 oktober 2010

Dag:
Tisdag den 19 oktober 2010
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Tilläggsärende

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordning

 1. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Budget 2011 och planering 2012-2013

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 2. 4.
  Månadsbokslut per augusti och prognos för 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 3. 5.
  Årsredovisningar 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö

  Årsredovisningar

   

   

 4. 6.
  Avslutande delårsrapport från Samordningsförbundet Hanigne och hantering av ackumulerat överskott

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 7.
  Valfrihetsregler gällande psykiatrisk specialistvård

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 8.
  Ansökan 2010 om stimulansmedel till kommuner och landsting för bättre vård och omsorg för äldre personer

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 9.
  Förslag till hantering av ansökan om statsbidrag för STI/hiv-prevention 2011

  Tjänsteutlåtande

   

 8. 10.
  HPV-vaccinering inom Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

   

 9. 11.
  Yttrande över strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade områden

  Tjänsteutlåtande

   

 10. 12.
  Förslag att upphandla tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom tandvården

  Tjänsteutlåtande

   

 11. 13.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation avseende planerad rehabilitering för patienter med lymfödem

  Tjänsteutlåtande

   

 12. 14.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsmottagningarna och uppsökande verksamhet

  Tjänsteutlåtande

   

 13. 15.
  Kompletterande svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om extra kostnader för landstinget med anledning av den dåliga snöröjningen i Stockholms stad

  Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärenden

 1. 16.
  Övriga anmälningar
 2. 17.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 18.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 19.
  Övriga frågor

Tilläggsärende

 1. 20.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hörapparater (Sekretess)
Senast uppdaterad:
2009-12-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll