Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 17 mars 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 17 mars 2009

Dag:
Tisdag den 17 mars 2009
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärende (sekretess)
Tilläggsärende

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Riktlinjer för filialer inom vårdverksamhet

  Tjänsteutlåtande

 2. 4.
  Modell för auktorisation av den landstingsfinansierade specialisttandvården för barn

  Tjänsteutlåtande

 3. 5.
  Översyn av obstetriska ultraljud samt förslag till införande av vårdval

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 6.
  Förslag till godkännande av auktorisering av verksamhet gällande kataraktoperationer

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.
  Regler för barnlöshetsbehandling

  Tjänsteutlåtande

 6. 8.
  Förslag att upphandla hospiceverksamhet för barn och ungdomar

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.
  Studieresa för att besöka barnhospiceverksamhet

  Tjänsteutlåtande

 8. 10.
  Översyn av specialiserad palliativ vård

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 11.
  Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering m m

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 10. 12.
  Förslag till principer för redovisning av privata specialister och sjukgymnaster - uppdrag i budget 2009

  Tjänsteutlåtande

 11. 13.
  Regelverk för avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar

  Tjänsteutlåtande

 12. 14.
  Valärende

  Tjänsteutlåtande

 13. 15.
  Flerårsavtal med S:t Eriks ögonsjukhus AB

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 14. 16.
  Avtal med Capio S:t Görans sjukhus för åren 2009-2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 15. 17.
  Avtal 2009 Ätstörningsvård

  Tjänsteutlåtande

   Bilaga

 16. 18.
  Yttrande över motion av Juan Carlos Cebrian m fl (S) om en röd matta in i vården för de äldsta psykiskt sjuka

  Tjänsteutlåtande

 17. 19.
  Yttrande över revisorernas rapport 16/2008 Landstingets ansvar för tandvården för barn och unga

  Tjänsteutlåtande

   Revisionsrapport

 18. 20.
  Yttrande över revisorernas rapport 18/2008 Stödet och samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa i Huddinge - med utblick mot övriga länet

  Tjänsteutlåtande

   Revisionsrapport

 19. 21.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt på dagordningen)
 20. 22.
  Yttrande över betänkande Patientsäkerhet - Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008:117)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 21. 23.
  Yttrande över delbetänkande några förslag för att stärka patientens ställning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 22. 24.
  Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (S) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

  Tjänsteutlåtande

 23. 25.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) och Dag Larsson (S) om att öka kunskapen i primärvården angående omhändertagande och insatser för personer med svår migränproblematik

  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 26.
  Beställarrevision - Användning av obstetriska ultraljud

  Anmälan

  Bilaga

 2. 27.
  Utvärdering av överföringen av sjukhusberoende oralkirurgi till hälso- och sjukvården

  Anmälan

  Bilaga

 3. 28.
  Rapport "Lägesrapport 0-5-30-90, Stockholms läns landsting, Slutrapport Tillgänglighetsprojektet 2008", samt förslag till inriktning för 2009

  Anmälan

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 4. 29.
  Uppföljning av prioritering av ambulansuppdrag samt svarstider för kommande larm- och sjukvårdssamtal hos SOS Alarm AB

  Anmälan

 5. 30.
  Utvärdering av Integrerat Team för Opiatberoende Kriminalvårdsklienter (ITOK)

  Anmälan

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 6. 31.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

Övrigt

 1. 32.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 33.
  Övriga frågor

Upphandlingsärende (sekretess)

 1. 34.
  Antagande av leverantör gällande tre anbudsområden för uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av det reformerade tandvårdsstödet i Stockholms län

Tilläggsärende

 1. 35.
  Långtidsutredningens Huvudrapport - Anmälan

  Tjänsteutlåtande

  Rapport

   

Senast uppdaterad:
2009-01-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll