Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2010

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2010

Dag:
Tisdag den 16 februari 2010
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
 2. 4.
  Valärende

  Tjänsteutlåtande

 3. 5.
  Förslag att upphandla specialiserad ätstörningsvård

  Tjänsteutlåtande

 4. 6.
  Förslag att upphandla hörapparater och ljudstimulatorer

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.
  Avtal med akutsjukhusen gällande delat kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 6. 8.
  Förlängning av avtal med Stockholms Centrum för Ätstörningar

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 7. 9.
  Förlängning av vårdavtal om beroendevård för vuxna med Beroendecentrum Stockholm (BCS) för 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 10.
  Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm (BCS)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 11.
  Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst, Psykiatri Nordväst, Psykiatri Södra Stockholm och Norra Stockholms Psykiatri avseende länets rättspsykiatriska vård

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 10. 12.
  Förlängning av avtal med Maria Beroendecentrum AB om akut och sluten beroendevård samt lokal öppen beroendevård för vuxna under 2010

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 11. 13.
  Yttrande över Remiss, Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården, S2009/9762/HS

  Tjänsteutlåtande med bilaga

Anmälningsärenden

 1. 14.
  Uppföljning av Stockholms läns landstings beställningar till Karolinska Institutets folkhälsoakademi

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 2. 15.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Tjänsteutlåtande med bilaga

Övrigt

 1. 16.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 17.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 18.
  Antagande av leverantör – upphandling av ultraljudstjänst i samband med bukaortascreening

Tilläggsärenden

 1. 19.
  Ny struktur för asylsjukvården i länet med integrationsprofil för 2010 och 2011

  Tjänsteutlåtande

 2. 20.
  Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 3. 21.
  Valärende

  Tjänsteutlåtande

 4. 22.
  Fördjupad uppföljning av bröst- och endokrinkirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 5. 23.
  Antagande av leverantör - upphandling av palliativ vård i sluten vårdform för barn och ungdomar (Hospiceverksamhet) (sekretess)
Senast uppdaterad:
2009-12-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll