Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2009

Dag:
Måndag den 16 februari 2009
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Årsredovisning 2008

  Tjänsteutlåtande

  Årsredovisning 2008

   

 2. 4.
  Svar på skrivelse från Dag Larsson (s) om att granska de auktoriserade vårdföretagen

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 5.
  Regler för barnlöshetsbehandling

  Tjänsteutlåtande

   

 4. 6.
  Yttrande över revisorernas rapport Säkerhetsarbetet inom Stockholms läns landsting - en översiktlig granskning

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 7.
  Yttrande över revisorernas rapport Vården för hemlösa - multisjuka utan adress

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 8.
  Yttrande över revisorernas rapport Styrning av akutsjukhusen - den nya styrstrategin

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 9.
  Beslut om avtalstecknande inom ramen för vårdval i Stockholms län samt beslut enligt LOL och LOS

  Tjänsteutlåtande

   

 8. 10.
  Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om en rehabiliteringsgaranti för 2009 och 2010

  Tjänsteutlåtande

   

 9. 11.
  Förslag till utveckling av vården för hemlösa

  Tjänsteutlåtande

   

 10. 12.
  Prövning av konsekvenser för patientsäkerheten i HSN-förvaltningens tjänsteärenden avseende hälso- och sjukvård

  Tjänsteutlåtande

   

 11. 13.
 12. 14.
  Avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO, avseende drift av hjälpmedelscentralsverksamhet

  Tjänsteutlåtande

   

 13. 15.
  Yttrande över motion av Jerry Adbo (s) om förebyggande åtgärder för spridning av HIV

  Tjänsteutlåtande

   

 14. 16.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (mp) om Grön Rehabilitering, Natur och Djur i vården på recept

  Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärenden

 1. 17.
  Översyn av logopedinsatser i språkförskolor

  Anmälan

   

 2. 18.
  Anmälan av PM om vård och omsorg av multisjuka äldre och av rapporter om habilitering och om rehabilitering

  Anmälan

   

 3. 19.
  Rapport om omvärldsbevakning och analys

  Anmälan

   

 4. 20.
  Anmälan av socialstyrelsens beslut om granskning av Flyktingmedicinskt centrum, Avesina AB

  Anmälan

   

 5. 21.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

   

Övrigt

 1. 22.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 23.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 24.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av tolktjänster för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade
 2. 25.
  Antagande av leverantör - upphandling av öppen och sluten specialiserad beroendevård för vuxna
Senast uppdaterad:
2009-01-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll