Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 september 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 september 2009

Dag:
Tisdag den 15 september 2009
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Budget 2010 och planering 2011 -2012

  Tjänsteutlåtande

  Budget 2010 och plan 2011-2012

 2. 4.
  Allmänna villkor, auktorisationsvillkor och avtalsmallar 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor 

 3. 5.
  Revidering av närsjukvårdens regelböcker inför år 2010

  Tjänsteutlåtande

  Regelböcker 

 4. 6.
  Revidering av regelböcker för förlossningsenheter, höft- och knäprotesoperationer, kataraktoperationer och ögonbottenfotografering inför år 2010

  Tjänsteutlåtande

  Regelböcker

 5. 7.
  Regelbok för allmän barn- och ungdomstandvård inför år 2010

  Tjänsteutlåtande

  Regelbok 

 6. 8.
  Förslag till godkännande/avslag avseende ansökningar om auktorisation av verksamheter gällande planerad rehabilitering inom områdena neurologi, onkologi och lymfödem

  Tjänsteutlåtande med bilagor (rev 2009-09-09)

 7. 9.
  Förslag till reviderad uppdragsbeskrivning, ersättningsbilaga och uppföljningsplan för sluten geriatrisk vård samt demensutredning

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 8. 10.
  Förslag till reviderad uppdragsbeskrivning och uppföljningsplan för specialiserad palliativ vård i sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 9. 11.
  Yttrande över motion av Kristina Söderlund m.fl. (S) om förbättrad tandhälsa för barn i utsatta områden

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 10. 12.
  Yttrande över motion av Dag Larsson m.fl. (S) om rätt till personlig coach för unga människor med psykisk sjukdom/funktionshinder

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 11. 13.
  Yttrande över betänkande Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 14.
  Översyn av ersättningen inom den allmänna barn och ungdomstandvården

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 15.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

Övrigt

 1. 16.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 17.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 18.
  Förslag till förfrågningsunderlag – upphandling av basal hemsjukvård kvällar och nätter i Stockholms län
 2. 19.
  Antagande av leverantör – upphandling av öppen och sluten beroendevård för vuxna
 3. 20.
  Antagande av leverantör – upphandling av psykiatrisk vård för vuxna med geografiskt områdesansvar i nordöstra länet i Stockholm
 4. 21.
  Antagande av leverantör - upphandling av IVF-behandlingar

Tilläggsärenden

 1. 22.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding (MP) m fl om avgränsat projekt med e-hälsa i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 2. 23.
  Valärende

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2009-10-05
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll