Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 juni 2010

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 juni 2010

Dag:
Tisdag den 15 juni 2010
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordning

 1. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per april och prognos för 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

   

 2. 4.
  Intern kontrollplan 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

   

 3. 5.
  Förslag till ny "Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården" och förslag till etablering av ett systemägarråd för WebCare

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

   

 4. 6.
  Förslag till godkännande av auktorisation för verksamhet gällande gråstarrsoperationer

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om aukorisation avseende planerad neurologisk rehabilitering

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 8.
  Avtal med Norra Stockholms Psykiatri om utveckling av den länsövergripande äldrepsykiatriska vården

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 9.
  Förslag till upphandling av slutenvård för vuxna med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser

  Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärenden

 1. 10.
  Övriga anmälningar
 2. 11.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 12.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 13.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 14.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av neuropsykiatriska utredningar samt insättning av läkemedelsbehanding
 2. 15.
  Antagande av leverantör - upphandling av hörseltekniska hjälpmedel och hjälpmedel för text- och bildtelefoni

Tilläggsärenden

 1. 16.
  Yttrande över revisorernas rapport om Vilka möjligheter har patienter inom psykiatrin att påverka sin vård?

  Tjänsteutlåtande

  Rapport

   

 2. 17.
  Delrapport från HSN-uppdraget "Rutiner och ansvar för omhändertagande av avlidna". Förslag till handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Senast uppdaterad:
2010-06-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll