Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 februari 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 februari 2011

Dag:
Tisdag den 15 februari 2011
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övriga frågor
Sekretessbelagda upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
 2. 4.
  Regelbok för primär hörselrehabilitering samt inbjudan till vårdgivare att ansöka om auktorisation

  Tjänsteutlåtande

  Regelbok 2011 Regelboken är ett förslag. Ärendet återremitterades.

 3. 5.
  Medel ur folkhälsoanslaget 2011

  Tjänsteutlåtande

 4. 6.
  Reviderat ersättningssystem för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.
  Förslag att upphandla psykosocial habilitering för vuxna

  Tjänsteutlåtande

 6. 8.
  Förslag att upphandla psykiatrisk specialistvård för personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.
  Förslag att upphandla rehabilitering och sjukvård med integrativmedicinska inslag

  Tjänsteutlåtande

 8. 10.
  Avtal med Stockholm Syncentral, Stockholms läns sjukvårdsområde 2011

  Tjänsteutlåtande

  Avtalet

 9. 11.
  Vårdavtal 2011 avseende rättspsykiatrisk vård

  Tjänsteutlåtande

  Avtalet

 10. 12.
  Förlängning av avtal om laboratoriemedicinska tjänster med Karolinska Universitetslaboratoriet

  Tjänsteutlåtande

 11. 13.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation avseende planerad rehabilitering för patienter inom området onkologi

  Tjänsteutlåtande

 12. 14.
  Yttrande över motion av Dag Larsson (S) m.fl. om jämlik cancervård

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 13. 15.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för våldsutsatta män

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 14. 16.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding (MP) om fokusrapport om matens och näringsterapins betydelse för psykisk hälsa

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 15. 17.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättandet av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 16. 18.
  Yttrande över revisorernas rapport Rapport 8/2010 Patientströmmar vid behov av akut sjukvård för barn

  Tjänsteutlåtande

  Rapporten

   

 17. 19.
  Yttrande över revisorernas rapport Resor för sjuka – enbart transport eller en del av vårdkedjan?

  Tjänsteutlåtande samt rapporten

 18. 20.
  Yttrande över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41)

  Tjänsteutlåtande samt departementspromemorian

 19. 21.
  Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader – även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen (Ds 2010:42)

  Tjänsteutlåtande samt sammanfattning av departementspromemorian

Anmälningsärenden

 1. 22.
  Övriga anmälningar

  Tjänsteutlåtande samt bilagan

 2. 23.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övriga frågor

 1. 24.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 25.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 26.
  Förslag till förfrågningsunderlag – upphandling av vägburen ambulanssjukvård i Stockholms län

Tilläggsärenden

 1. 27.
 2. 28.
  Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2011

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 3. 29.
  Ansökan om statsbidrag för bildandet av ett Regionalt Cancer Centrum, RCC, Stockholm/Gotland

  Tjänsteutlåtande samt bilagor

 4. 30.
  Yttrande över betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81)

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

Senast uppdaterad:
2011-02-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen