Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 april 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 april 2011

Dag:
Tisdag den 12 april 2011
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Regelbok för specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  Tjänsteutlåtande samt bilagor

  Regelboken

 2. 4.
  Regelbok för primär hörselrehabilitering

  Tjänsteutlåtande

  Regelboken

 3. 5.
  Förslag till Handlingsplan nollvision suicid i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande samt Slutrapporten

 4. 6.
  Reviderad epidemiberedskapsplan

  Tjänsteutlåtande samt Epidemiberedskapsplanen

 5. 7.
 6. 8.
  Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 7. 9.
  Förslag att upphandla Läkare i beredskap

  Tjänsteutlåtande

 8. 10.
  Avtal med Stockholms Centrum för Ätstörningar år 2011-2012

  Tjänsteutlåtande

  Avtalet

 9. 11.
  Förlängning av avtalen - Tjänster inom gastrointestinal endoskopi

  Tjänsteutlåtande

 10. 12.
  Yttrande över revisorernas rapport Direktupphandlingar inom landstinget

  Tjänsteutlåtande samt revisionsrapporten

 11. 13.
  Yttrande över motion av Ilija Batljan (S) m.fl. om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m.m.

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 12. 14.
  Svar på skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) om brist på vårdplatser och samkönade salar

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

Anmälningsärenden

 1. 15.
  Ögat på sjukskrivning - slutrapport från projektet åren 2007-2010

  Tjänsteutlåtande

  Slutrapporten

 2. 16.
  Övriga anmälningar

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 3. 17.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 18.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 19.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 20.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av tjänsten konsultuppdrag inom tandreglering i Stockholms län
 2. 21.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län
Senast uppdaterad:
2011-04-01
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen