Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 december 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 december 2009

Dag:
Tisdag den 01 december 2009
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per september och prognos för 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 2. 4.
  Förslag till modell för ökad kvalitet i läkemedelsförskrivning bland privata specialister utan vårdavtal som ersätts enligt nationella taxan

  Tjänsteutlåtande

 3. 5.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 4. 6.
  Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer för 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 5. 7.
  Val till hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelser, sjukvårdsutskott och programberedningar

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 6. 8.
  Val till övriga organ och grupper

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 7. 9.
  Regelbok för specialisttandvård för barn och ungdomar samt inbjudan till vårdgivare att ansöka om auktorisation

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 8. 10.
  Vårdval och auktorisation av obstetrisk ultraljudsmottagning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 11.
  Förslag att planera vårdval inom allergologi och gynekologisk öppenvård

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 10. 12.
  Förslag att upphandla hörseltekniska hjälpmedel och hjälpmedel för text- och bildtelefoni

  Tjänsteutlåtande

 11. 13.
  Förslag att upphandla tjänsten mammografiscreening

  Tjänsteutlåtande

 12. 14.
  Förslag att upphandla tjänsten vägburen ambulanssjukvård inklusive transport av avlidna

  Tjänsteutlåtande

 13. 15.
  Avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet om klinisk laboratoriemedicin för primärvård, psykiatri, geriatrik och privata specialistläkare m.fl.

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 14. 16.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation inom området planerad onkologisk rehabilitering

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 15. 17.
  Förslag till godkännande av auktorisering av verksamhet gällande kataraktoperationer

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 16. 18.
  Yttrande över motion av Juan Carlos Cebrián (S) m.fl. om att inhämta kunskaper för en kompetenshöjning i syfte att förbättra vård och omsorg för äldre invandrare

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 17. 19.
  Yttrande över motion av Kerstin Pettersson (V) m.fl. om insatser för att förebygga fallolyckor bland äldre

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 18. 20.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding (MP) m.fl. om avvecklingen av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 19. 21.
  Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem

  Tjänsteutlåtande samt motionen

 20. 22.
  Yttrande över remiss av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag

  Tjänsteutlåtande

 21. 23.
  Laglighetsprövning enligt kommunallagen

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 22. 24.
  Besvarande av skrivelse från Dag Larsson (S), Birgitta Sevefjord (V) och Lena-Maj Anding (MP) om att utvärdera sjukvårdens politiska organisation

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

Anmälningsärenden

 1. 25.
  Fördjupad uppföljning av barnonkologi, ECMO- Centrum, Gastrocentrum Kirurgi samt vårdkedja för ryggmärgsskadade vid Karolinska Universitetssjukhuset

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 2. 26.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Tjänsteutlåtande med bilaga

Övrigt

 1. 27.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 28.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 29.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av stöd till första linjens psykiatri i Stockholms län
 2. 30.
  Antagande av leverantör - upphandling av språktolkservice

Tilläggsärenden

 1. 31.
  Månadsbokslut per oktober och prognos för 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

   

 2. 32.
  Yttrande över motion av Lars Dahlberg (S) m.fl. om respekten för internationell rättTjänsteutlåtande samt motionen
 3. 33.
  Antagande av leverantör - upphandling av basal hemsjukvård kvällar och nätter i Stockholms län (sekretess)
Senast uppdaterad:
2010-02-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll