Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 12 maj 2004

Sammanträde den 12 maj 2004

Dag:
Onsdag den 12 maj 2004
Tid:
14:30 - 16:50
Plats:

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Utseende av justerare och beslut om justeringsdag
 3. 3.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 4. 4.
  Samarbetsavtal – Folkhälsoarbetet i Tyresö
 5. 5.
  BUS-avtal; Tyresö och Nynäshamns kommun
 6. 6.
  Information från Barn- och ungdomspsykiatrin
 7. 7.
  Återremitterat ärende: Förändringar inom hörselvården
 8. 8.
  Upphandling av specialistsjukvård i länet
 9. 9.
  Resultatanalys målrelaterad ersättning 2003
  - Preventivt arbete, diagnos- och medicinsk redovisning
 10. 10.

  Verksamhetsberättelser

  - Lokala habiliteringscentra inom länet
  - Basteamen i länet Sydost

 11. 11.
  Uppföljning av äldreteam
 12. 12.
  Inkomna skrivelser
 13. 13.

  Övriga frågor

  Budgetprocessen, planering av  heldag

 14. 14.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-29
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående protokoll finns från mötet