Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 18 maj 2004

Sammanträde den 18 maj 2004

Dag:
Tisdag den 18 maj 2004
Tid:
13:30 - 16:30
Plats:
Beställaravdelning Söder, Sabbatsberg, Konferensrum Johan

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information om arbetet med avtalen för akutsjukhusen inför 2005.
 5. 5.
  Information om genombrottsprojektet kring tillgänglighet i primärvården
 6. 6.
  Information från enhetschefen, Information från HSU och information om arbetet med avtalsförhandlingarna 2005
 7. 7.
  Information om projektet: Utveckling av metoder för att mäta barn och ungdomars psykiska ohälsa/hälsa
 8. 8.
  Rapport från områdesgrupperna och andra dialogaktiviteter
 9. 9.
  Månadsuppföljning av vårdkonsumtion och ekonomi
 10. 10.
  Skrivelse från medicinsk programberedning 3: Angående samverkan kring handikappfrågor
 11. 11.
  Beredningens aktiviteter för dialog med befolkningen om framtidens sjukvårdsstruktur.
 12. 12.
  Information om arbetet med uppföljning av psykiatrin
 13. 13.
  Övriga frågor
 14. 14.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet