Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 14 juni 2004

Sammanträde den 14 juni 2004

Dag:
Måndag den 14 juni 2004
Tid:
15:00 - 16:30
Plats:
Flemingsbergs Gård

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information från enhetschefen
 5. 5.
  Rapport från områdesgrupperna och andra dialogaktiviteter
 6. 6.
  Information från HSU
 7. 7.
  Månadsuppföljning av vårdkonsumtion och ekonomi
 8. 8.
  Det akuta omhändertagandet i Huddinge och Botkyrka
 9. 9.
  Beställning av geriatrisk vård för befolkningen i Huddinge och Botkyrka
 10. 10.
  Beslut om beredningens förslag till samverkansöverenskommelser med kommunerna
 11. 11.
  Synpunkter från Huddinge kommun på Direktivunderlag från Sjukvårdsberedning Syd
 12. 12.
  Övriga frågor
 13. 13.
  Sammanträdet avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet