Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 20 april 2004

Sammanträde den 20 april 2004

Dag:
Tisdag den 20 april 2004
Tid:
13:30 - 16:30
Plats:
Flemingsbergs Gård

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Översyn av det akuta omhändertagandet i Huddinge och Botkyrka
 5. 5.
  Information om arbetet med avtalen för akutsjukhusen inför 2005
 6. 6.
  Information från enhetschefen

 7. 7.
  Skrivelse från Medicinsk programberedning 2: Om Barnsjukvård
 8. 8.
  Skrivelse från Patientnämnden till produktionsdirektören Norra länets produktionsområde: Får ej hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
 9. 9.
  Beslut om beredningens förslag till samverkansöverenskommelser med kommunerna.
 10. 10.
  Beredningens aktiviteter för dialog med befolkningen om framtidens sjukvårdsstruktur.
 11. 11.
  Övriga frågor
 12. 12.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet