Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 24 februari 2004

Sammanträde den 24 februari 2004

Dag:
Tisdag den 24 februari 2004
Tid:
13:00 - 16:30
Plats:
Konferensrum Trekronan, Olivecronas väg 7, vån 4, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information från enhetschefen
 5. 5.
  Beslut om beredningens förslag till direktivunderlag
 6. 6.
  Diskussion om beredningens förslag till samverkansdeklarationer med Huddinge och Botkyrka kommun
 7. 7.
  Landstingsrevisorernas rapport 3 / 04: ”Sjukvårdens beredningar söker sina roller”
 8. 8.
  Övriga frågor
 9. 9.
  Sammanträdet avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet