Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 25 augusti 2004

Sammanträde den 25 augusti 2004

Dag:
Onsdag den 25 augusti 2004
Tid:
15:00 - 16:30
Plats:
Konferensrum Åblad

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information om tandvården i Huddinge och Botkyrka
 5. 5.
  Information om Botkyrkas handikappolitiska program
 6. 6.
  Information från enhetschefen
 7. 7.
  Rapport från områdesgrupperna och andra dialogaktiviteter
 8. 8.
  Information från HSU
 9. 9.
  Månadsuppföljning av vårdkonsumtion och ekonomi
 10. 10.
  Lokalt budgetunderlag för 2005
 11. 11.
  Övriga frågor
 12. 12.
  Sammanträdet avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet