Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 16 mars 2004

Sammanträde den 16 mars 2004

Dag:
Tisdag den 16 mars 2004
Tid:
13:00 - 16:30
Plats:
Huddinge Folkets Hus, Huddinge Centrum

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information om det akuta omhändertagandet
 5. 5.
  Översyn av det akuta omhändertagandet i Huddinge och Botkyrka
 6. 6.
  Information från enhetschefen
 7. 7.
  Vårdöverenskommelse för barn och ungdomspsykiatrin 2004 samt utseende av politiska styrgrupp för utvecklingsarbete kring barn och unbgdomars psykiska hälsa.
 8. 8.
  Beslut om beredningens förslag till samverkansöverenskommelser med kommunerna.
 9. 9.
  Övriga frågor
 10. 10.
  Sammanträdet avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet