Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 21 september 2004

Sammanträde den 21 september 2004

Dag:
Tisdag den 21 september 2004
Tid:
13:30 - 16:30
Plats:
Konferensrum Johan, Gustav Vasa hemmet, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Uppföljning av allmänpsykiatrin
 5. 5.
  Information från enhetschefen
 6. 6.
  Information från Patientnämnden
 7. 7.
  Information om avtalsförhandlingarna med akutsjukhusen
 8. 8.
  Rapport från områdesgrupperna och andra dialogaktiviteter
 9. 9.
  Rapport från HSU
 10. 10.
  Månadsuppföljning av vårdkonsumtion och ekonomi
 11. 11.
  Val av representant och ersättare till Folkhälsokommittén i Botkyrka
 12. 12.
  Uttalande angående Botkyrkas handikappolitiska program
 13. 13.
  Aktivitetsplan
 14. 14.
  Övriga frågor
 15. 15.
  Sammanträdet avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet