Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 9 november 2004

Sammanträde den 9 november 2004

Dag:
Tisdag den 09 november 2004
Tid:
13:30 - 16:30
Plats:
Konferensrum Johan Gustav Vasa Hemmet, pl 5, Beställarkontor vård, Olivecronas väg 5, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information från enhetschefen
 5. 5.
  Rapport från områdesgrupperna och andra dialogaktiviteter
 6. 6.
  Listningssituationen i Huddinge och Botkyrka
 7. 7.
  Tema – hälso- och sjukvård för äldre
 8. 8.
  Information från HSU
 9. 9.
  Information om gemensam uppdragsbeskrivning för husläkarverksamhet
 10. 10.
  Beslut om grundavtal om samverkan mellan Huddinge kommun och Stockholm läns landsting
 11. 11.
  Aktivitetsplan 2005
 12. 12.
  Övriga frågor
 13. 13.
  Sammanträdet avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet