Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 29 mars 2005

Sammanträde den 29 mars 2005

Dag:
Tisdag den 29 mars 2005
Tid:
14:30 - 16:30
Plats:
Konferensrum Johan, Avdelningen för närsjukvård södra länet, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information från Beställare Vård
 5. 5.
  Information HSU
 6. 6.
  Rapport från områdetsgrupperna och dialogaktiviteter
 7. 7.
  Sjukvårdsberedningens eget arbete utifrån lokala direktiv till budget 2006
 8. 8.
  Uppdrag att upphandla paramedicinsk verksamhet inom primärvården i Huddinge och Botkyrka kommuner samt inom Stockholmsstadsdelarna Liljeholmen, Hägersten, Skärholmen och Älvsjö
 9. 9.
  Information om handlingsprogram mot övervikt och fetma
 10. 10.
  Information om samverkansavtal med Botkyrka kommun om vård och omsorg för äldre
 11. 11.
  Information om uppdragsbesrkrivningar gällande hemsjukvård och avancerad hemsjukvård
 12. 12.
  Tillgängligheten till vårdcentralerna i Huddinge och Botkyrka
 13. 13.
  Sammanträdet avslutas
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet