Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 3 maj 2005

Sammanträde den 3 maj 2005

Dag:
Tisdag den 03 maj 2005
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
Konferensrummet Johan, Beställare Vård, Avdelningen för närsjukvård södra länet, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information om 3 S utredningen och förändringarna på Karolinska universitetssjukhuset
 5. 5.
  Information från Beställarkontor vård
 6. 6.
  Telefontillgänglighetsmätning inom psykiatrin i södra länet
 7. 7.
  Uppdrag att teckna avtal om en Sexualpsykiatrisk mottagning
 8. 8.
  Verksamhetsförändringar inom Handikapp och habilitering
 9. 9.
  Information från HSU
 10. 10.
  Beredningens medborgardialog
 11. 11.
  Övriga frågor
 12. 12.
  Sammanträdet avslutas
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet