Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 1 februari 2005

Sammanträde den 1 februari 2005

Dag:
Tisdag den 01 februari 2005
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
Konferensrum Johan, Gustav Vasahemmet Beställarkontor Vård, Olivecronas väg 5, 5 tr, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordningen
 4. 4.
  Information från Beställarkontor vård
 5. 5.
  Information HSU
 6. 6.
  Yttrande över motion 2004:29 av Irene Johansson (fp) om en äldrevårdcentral i Huddinge
 7. 7.
  Avtal med Reagera om sjukgymnastik
 8. 8.
  Förlängning av avtal med Carema AB avseende drift av Skogås Nya vårdcentral
 9. 9.
  Utkast till Folkhälsostrategi för Botkyrka
 10. 10.
  Information om ärendet ”Utvecklingsområden finansierade av psykiatrins resursförstärkning” (ärende till HSU 15 februari)
 11. 11.
  Beslut om beredningens aktivitetsplan för 2005
 12. 12.
  Information om uppdragsbeskrivning gällande husläkaruppdraget, närakuten och samordningsfunktionen
 13. 13.
  Övriga frågor
 14. 14.
  Sammanträdet avslutas
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet