Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 11 januari 2005

Sammanträde den 11 januari 2005

Dag:
Tisdag den 11 januari 2005
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
Josabethsalen, Beställarkontor vård, Olivecronas väg 5, nb, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordningen
 4. 4.
  Utvärdering av tre projekt kring Unga Vuxna
 5. 5.
  Information från Beställarkontor vård
 6. 6.
  Information HSU
 7. 7.
  Telefontillgängligheten till vårdcentralerna
 8. 8.
  Yttrande över motion 2004:29 av Irene Johansson (fp) om en äldrevårdcentral i Huddinge
 9. 9.
  Avtal med Reagera om sjukgymnastik
 10. 10.
  Beslutade satsningar inom öppen habilitering – Hur har det gått?
 11. 11.
  Uppföljning av medborgardialogen under 2004
 12. 12.
  Beredningens arbete med aktivitetsplan för 2005
 13. 13.
  Beredningens arbete med lokala direktiv till budget 2006
 14. 14.
  Anmälan av brev som inkommit till Beställarkontor vård från Demokratiforum Sjödalen/Fullersta
 15. 15.
  Övriga frågor
 16. 16.
  Sammanträdet avslutas
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet