Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 20 juni 2005

Sammanträde den 20 juni 2005

Dag:
Måndag den 20 juni 2005
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
Konferensrummet Johan, Beställare Vård, Avdelningen för närsjukvård södra länet, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information från Beställarkontor vård och från HSU
 5. 5.
  Remiss från Huddinge kommun: Medborgarförslag Rökförbud på Paradistorget
 6. 6.
  Lokalt underlag budget 2006
 7. 7.
  Sjukvårdsberedningens medborgardialog
 8. 8.
  Övriga frågor
 9. 9.
  Sammanträdet avslutasBotkyrka
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet