Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 8 december 2005

Sammanträde den 8 december 2005

Dag:
Torsdag den 08 december 2005
Tid:
16:00 - 18:30
Plats:
Salmerska byggnaden, Rotemannavägen 22, Alby

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Folkhälsoplan
 5. 5.
  Information från Beställare Vård och HSU
 6. 6.
  Sammanställning av enkätsvar från Må Bra-dagarna i Hallunda
 7. 7.
  Aktivitetsplan
 8. 8.
  Sammanträdet avslutas
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet