Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 24 augusti 2005

Sammanträde den 24 augusti 2005

Dag:
Onsdag den 24 augusti 2005
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
Josabethsalen, Beställare Vård, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  § 2 Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information från Beställare Vård och från HSU
 5. 5.
  Lokalt underlag budget 2006
 6. 6.
  Äldreteam med hemrehabiliterings- och stroketeam i Huddinge kommun
 7. 7.
  Anmälan av barnhälsovårdens årsrapport 2004
 8. 8.
  Hur arbetar vi i höst? – ny organisation runt beredningarna
 9. 9.
  Sammanträdet avslutas
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet