Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 20 september 2005

Sammanträde den 20 september 2005

Dag:
Tisdag den 20 september 2005
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
Konferensrummet Johan, Beställare Vård, Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information om pappagrupper
 5. 5.
  Närsjukvården inom området
 6. 6.
  Fortsatta budgetunderlaget
 7. 7.
  Information om utbyggnad av närsjukvårdscentra
 8. 8.
  Hälsotorg
 9. 9.
  Information från Beställare Vård och från HSU
 10. 10.
  Fortsatt verksamhet med pappagrupper inom Södra länet
 11. 11.
  Sammanträdet avslutas
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet