Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 21 mars 2006

Sammanträde den 21 mars 2006

Dag:
Tisdag den 21 mars 2006
Tid:
15:00 - 16:30
Plats:
Beställare Vård, Avdelning Söder, Konferensrum Erik

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Fastställande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information från Beställare Vård
 5. 5.
  Budgetdirektivet
 6. 6.
  Remiss Folkhälsoplan Huddinge
 7. 7.
  Ärenden till HSU maj
 8. 8.
  Övriga frågor
 9. 9.
  Avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet