Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 27 januari 2006

Sammanträde den 27 januari 2006

Dag:
Fredag den 27 januari 2006
Tid:
14:00 - 14:00
Plats:
Sabbatsberg, Beställaravdelning Söder, Konferensrummet Johan

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Val av justerare
 4. 4.
  Information från Beställare Vård och HSU
 5. 5.
  Aktivitetsplan 2006
 6. 6.
  Inför resultatanalysen
 7. 7.
  Uppföljning av vårdcentralerna 2005
 8. 8.
  Ärenden till HSU januari, februari och mars
 9. 9.
  Övriga frågor
 10. 10.
  Sammanträdet avslutas
Senast uppdaterad:
2006-08-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet