Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 18 april 2006

Sammanträde den 18 april 2006

Dag:
Tisdag den 18 april 2006
Tid:
14:30 - 16:00
Plats:
”Johan” Närsjukvård Södra länet Olivecronas väg 5, plan 5

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll
 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista
 4. 4.
  SLL Jämställdhetspolicy
 5. 5.
  Vårdgivarval
 6. 6.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 7. 7.
  Aktuella ärenden HSU
 8. 8.
  Uppdrag från HSU angående uppföljning samverkan avseende äldre multisjuka
 9. 9.
  Seminarium Äldre multisjuka
 10. 10.
  Temadag
 11. 11.
  Övriga frågor
 12. 12.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet