Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 23 maj 2006

Sammanträde den 23 maj 2006

Dag:
Tisdag den 23 maj 2006
Tid:
14:30 - 16:30
Plats:
”Johan” Närsjukvård Södra länet Olivecronas väg 5, plan 5

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll
 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista
 4. 4.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 5. 5.
  Aktuella ärenden HSU
 6. 6.
  Temadag 31 maj
 7. 7.
  BUP-verksamheten Maskan
 8. 8.
  Sammanträde + Studiebesök 14 juni
 9. 9.
  Samverkansdagen 5 oktober
 10. 10.
  Kvalitetspriset 2006
 11. 11.
  Övriga frågor
 12. 12.
  Sammanträdets avslutande
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet