Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 24 januari 2006

Sammanträde den 24 januari 2006

Dag:
Tisdag den 24 januari 2006
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
”Johan” Närsjukvård Södra länet Olivecronas väg 5, plan 5

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll
 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista
 4. 4.
  Tandhälsa hos ungdomar och hos 70+
 5. 5.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 6. 6.
  Aktuella ärenden HSU
 7. 7.
  Rapport avtalsläget
 8. 8.
  Aktivitetsplan 2006
 9. 9.
  Resultatanalys 2005
 10. 10.
  Fokusgrupper om folkhälsa
 11. 11.
  Sammanträde februari
 12. 12.
  Övriga frågor
 13. 13.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet