Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 21 februari 2006

Sammanträde den 21 februari 2006

Dag:
Tisdag den 21 februari 2006
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
”Johan” Närsjukvård Södra länet Olivecronas väg 5, plan 5

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll
 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista
 4. 4.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 5. 5.
  Aktuella ärenden HSU
 6. 6.
  Rapport avtalsläget
 7. 7.
  Resultatanalys 2005
 8. 8.
  Lokalt budgetdirektiv 2007
 9. 9.
  Övriga frågor
 10. 10.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet