Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 21 mars 2006

Sammanträde den 21 mars 2006

Dag:
Tisdag den 21 mars 2006
Tid:
14:30 - 16:30
Plats:
”Johan” Närsjukvård Södra länet Olivecronas väg 5, plan 5

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll
 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista
 4. 4.
  Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor
 5. 5.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 6. 6.
  Aktuella ärenden HSU
 7. 7.
  Rapport avtalsläget
 8. 8.
  Lokalt budgetdirektiv 2007
 9. 9.
  Precisering av Aktivitetsplan 2006
 10. 10.
  Temadag
 11. 11.
  Studiebesök Nacka Habilitering
 12. 12.
  Svar på fråga angående Brandförsvaret i Nynäshamn
 13. 13.
  Övriga frågor
 14. 14.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet