Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 16 november 2005

Sammanträde den 16 november 2005

Dag:
Onsdag den 16 november 2005
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
"Johan" Närsjukvård Södra länet Olivecronas väg 5, plan 5

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll
 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista
 4. 4.
  Rapport från samrådsgrupper. samverkansgrupper och förtroenderåd
 5. 5.
  Rapport avtalsläget
 6. 6.
  Nytt ramverk
 7. 7.
  Aktivitetsplan 2006
 8. 8.
  Samverkansdagen 2005 och 2006
 9. 9.
  Kvalitetspriset
 10. 10.
  Telefontillgänglighetsundersökning
 11. 11.
  Tider sammanträden 2006
 12. 12.
  Övriga frågor
 13. 13.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns från mötet