Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 26 januari 2005

Sammanträde den 26 januari 2005

Dag:
Onsdag den 26 januari 2005
Tid:
14:30 - 16:35
Plats:
Lokal : Johan, Olivecronas väg 5, 5 tr

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare och beslut om justeringsdag
 2. 2.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 3. 3.
  Avtal om sjukgymnastik i öppenvård i Haning
 4. 4.
  Avtal för år 2005 inom Beställaravdelning Söder med Handens geriatriska klinik, Psykiatriska kliniken Sydöst, Handens och Dalarö vårdcentraler samt Värmdö primärvård
 5. 5.
  Avtal med Nacka kommun angående samverkan om barnhälsovård och skolhälsovård vid Vilans förskola
 6. 6.
  Vårdavtal med Sickla hälsocenter AB
 7. 7.
  Uppföljning av Nynäs Vård
 8. 8.
  Verksamhetsuppföljning
 9. 9.
  Avtalsläget
 10. 10.
  Information om psykiatrins uppdrag
 11. 11.
  Information angående omhändertagandet i samband med katastrofen i Asien
 12. 12.
  Information angående BUPs lokalisering i Sydost
 13. 13.
  Information angående Forum och Ektorps vårdcentraler
 14. 14.
  Skrivelse inkommen 2005-01-05 till Sjukvårdsberedningen från Nacka PRO angående flyttning av vårdcentralen i Forum till Nacka Närsjukhus
 15. 15.
  Kostnader i samband med Medborgardialoger 2004
 16. 16.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Rubrik

Nedanstående handlingar finns för mötet