Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 15 december 2005

Sammanträde den 15 december 2005

Dag:
Torsdag den 15 december 2005
Tid:
14:30 - 16:30
Plats:
Lokal : Johan, Olivecronas väg 5, 5 tr

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare
 2. 2.
  Föregående mötesprotokoll
 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista
 4. 4.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 5. 5.
  Rapport avtalsläget
 6. 6.
  Omstrukturering BUP
 7. 7.
  Aktuella ärenden HSU
 8. 8.
  Kvalitetspriset
 9. 9.
  Telefontillgänglighetsmätning ur sydostperspektiv
 10. 10.
  Aktivitetsplan 2006
 11. 11.
  Samverkansavtal med Haninge i Hälsofrågor
 12. 12.
  Övriga frågor
 13. 13.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Potokoll

Nedanstående handlingar frinns från mötet