Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 15 september 2005

Sammanträde den 15 september 2005

Dag:
Torsdag den 15 september 2005
Tid:
14:30 - 16:30
Plats:
Lokal : Johan, Olivecronas väg 5, 5 tr

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare och beslut om justeringsdag
 2. 2.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 3. 3.
  Information från avdelningen "Befolkningsperspektiv"
 4. 4.
  Uppdragsbeskrivnngar i primärvården
 5. 5.
  Lägesrapport "Ny vårdcentral i västra Sickla"
 6. 6.
  Avstämning av studiebesöket till Norrbotten
 7. 7.
  Skrivelse till Sjukvårdsberedningen från Ingrid Eckerman, Folkhälsoenheten i Nacka angående "Hälsoprogram för fysisk aktivitet i primärvården"
 8. 8.
  Övriga frågor
 9. 9.
  Sammanträdets avdslutning
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet