Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 20 april 2005

Sammanträde den 20 april 2005

Dag:
Onsdag den 20 april 2005
Tid:
14:30 - 16:40
Plats:

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare och beslut om justeringsdag
 2. 2.
  Samverkansöverenskommelse rörande människor med psykiska handikapp
 3. 3.
  Vårdavtal med Nynäshamns primärvård
 4. 4.
  Statens satsning på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder, Miltonpengar
 5. 5.
  Inkomna skrivelser till Sjukvårdsberedningen
 6. 6.
  Övriga frågor
 7. 7.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedstående handlingar finns för mötet