Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 12 maj 2005

Sammanträde den 12 maj 2005

Dag:
Torsdag den 12 maj 2005
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare och beslut om justeringsdag
 2. 2.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 3. 3.
  Hantering av insatser inför SOCSAM-nämndens avslut 2005-12-31
 4. 4.
  Yrkande över motion om ny vårdcentral på Sicklaön mellan Stockholms Stad och Nacka
 5. 5.
  Information om FYSS och Far
 6. 6.
  Information om handlingsprogrammet för övervikt
 7. 7.
  Verksamhetsförändring – Handikapp & Habilitering
 8. 8.
  Telefontillgänglighetsmätning inom psykiatrin i Södra länet
 9. 9.
  Uppdrag att teckna avtal om en sexualpsykiatrisk mottagning
 10. 10.
  Medborgardialoger
 11. 11.
  Studieresa till Norrbotten hösten 2005
 12. 12.
  Inkomna skrivelser
 13. 13.
  Övriga frågor
 14. 14.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedstående handlingar finns för mötet