Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 21 juni 2005

Sammanträde den 21 juni 2005

Dag:
Tisdag den 21 juni 2005
Tid:
14:30 - 16:30
Plats:
Johan Olivecronas väg 5, 5tr

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare och beslut om justeringsdag
 2. 2.
  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd
 3. 3.
  Lägesrapport från Nynäshamns primärvård
 4. 4.
  Lokalt budgetunderlag 2006
 5. 5.
  Yttrande över motion om ny vårdcentral på Västra sicklaön mellan Stockholms stad och Nacka kommun
 6. 6.
  Telefontillgänglighetsmätning inom primärvården
 7. 7.
  Sammanställning av folkhälsoarbete inom Sydost
 8. 8.
  Sexualpsykiatrisk mottagning /bordlagt vid sammanträde den 12 maj 2005)
 9. 9.
  Avtal om kvalitetsutveckling för läkemedelsförskrivningen
 10. 10.
  Förslag till samlokalisering av Folktandvårdens mottagningar i Fisksätra och Saltsjöbaden
 11. 11.
  Handlingsplan avseende kvinnlig könsstympning
 12. 12.
  Inkomna remisser
 13. 13.
  Övriga frågor
 14. 14.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar frinns från mötet