Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med Sjukvårdsberedning Sydost den 17 mars 2004

Sammanträde med Sjukvårdsberedning Sydost den 17 mars 2004

Dag:
Onsdag den 17 mars 2004
Tid:
14:30 - 16:35
Plats:
Josabethsalen, Sabbatsberg

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Utseende av justerare och beslut om justeringsdag
 3. 3.

  Bordlagt ärende från den 3 mars: Vårdöverenskommelse med BUP 2004

   

 4. 4.

  Rapport från samrådsgrupper, samverkansgrupper och förtroenderåd

   

 5. 5.

  Information från Patientnämnden

   

 6. 6.
  Strokeprojektet
 7. 7.
  Behovsanalys, ungdom och missbruk
 8. 8.
  Information om upphandlingar
 9. 9.
  Samverkansavtal mellan vårdcentralerna och den specialiserade beroendevården i Haninge
 10. 10.
  Inkomna skrivelser
 11. 11.
  Övriga frågor
 12. 12.
  Sammanträdets avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet