Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 9 mars 2005

Sammanträde den 9 mars 2005

Dag:
Onsdag den 09 mars 2005
Tid:
09:00 - 14:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Anmälan av tidigare protokoll
 4. 4.
  Beredningens underlag inför 2006
 5. 5.
  Uppföljningsärenden
 6. 6.
  Stroke - lägesrapport
 7. 7.
  Aktivitetsplanen
 8. 8.
  Samverkan
 9. 9.
  Förvaltningen informerar
 10. 10.
  Beredningens arbetsformer
 11. 11.
  Arbetet med avtalsprocessen
 12. 12.
  Bågen och Rädda barnens film
 13. 13.
  Ärenden på väg till HSU
 14. 14.
  Rapporter
 15. 15.
  Skrivelser
 16. 16.
  Övriga frågor
 17. 17.
  Avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet