Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 13 april 2005

Sammanträde den 13 april 2005

Dag:
Onsdag den 13 april 2005
Tid:
09:00 - 13:00
Plats:
Brommageriatriken, Klockhuset Bromma Sjukhus

Innehåll

Dagordning

Dagordning

  1. 1.
    Val av justerare
  2. 2.
    Fastställande av dagordning
  3. 3.
    Anmälan av tidigare protokoll
  4. 4.
    Uppföljningsärenden
  5. 5.
    Aktivitetsplanen
  6. 6.
    Samverkan
  7. 7.
    Förvaltningen informerar
  8. 8.
    Arbetet med avtalsprocessen
  9. 9.
    HSU – ärenden och information
  10. 10.
    Rapporter
  11. 11.
    Skrivelser
  12. 12.
    Övriga frågor
  13. 13.
    Avslutning
Senast uppdaterad:
2006-08-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet